تبلیغات
teenage mutant ninja turtles - مسابقه لاکی ها مرحله پنجم (سری اول)

مسابقه لاکی ها مرحله پنجم (سری اول)

شنبه 17 مرداد 1394 04:47 ب.ظ

Author : k✿rai
Posted in : مسابقه لاکی ها ! ،


a58f_140517_d.gifسلام به همگی

9z4w_140517_l.gifآفرین به همتون مرحله قبل خیلی راضی بودم

oy07_140517_m_(1).gifخب بچه ها دو مرحله دیه مونده پس خوب تلاشتون

raxu_140517_r.gifرو بکنین خب این مرحله میخوام که یک عکسه خیلی

a58f_140517_d.gifبا کیفیت از اپریل و دانی تو یک محله زیبا بهم بدین

9z4w_140517_l.gifنرین یک عکس تو فاضلاب بهم بدین ها

oy07_140517_m_(1).gifنکات +:ختدیده باشن (دو نمره )

raxu_140517_r.gifنکات-:1-آدرس داشته باشه (1 نمره کم )

a58f_140517_d.gifموفق باشین سعی کنید سریع عکساتون رو بدین

توجه*:حتما عکستون باید تو یک فضای زیبا باشه وگرنه 2 نمره کم میشه !
9z4w_140517_l.gifعکسه آقا متین

raxu_140517_r.gifنکات+:خوبه اپریل خیلی ناز شده

a58f_140517_d.gifنکات -:زیاد خوشگل نیست

oy07_140517_m_(1).gifنمره : 11

9z4w_140517_l.gifوضعیت :مرحله بعد9z4w_140517_l.gifعکسه cat جون

raxu_140517_r.gifنکات+:وای عاشقشم مهشره کیفیتش هم عالیه

a58f_140517_d.gifنکات -:میگیرم میزنمت بلند نشی ها(شرمنده جوگیر شدم)

oy07_140517_m_(1).gifنمره : 12

9z4w_140517_l.gifوضعیت :مرحله بعد9z4w_140517_l.gifعکسه آقای بن تن امینورس

raxu_140517_r.gifنکات+:خیلی قشنگه کیفیتش هم عالیه

a58f_140517_d.gifنکات -:متاسفانه تو یک محله زیبا نیست

oy07_140517_m_(1).gifنمره : 10

9z4w_140517_l.gifوضعیت :مرحله بعد9z4w_140517_l.gifعکسه یاسمین جون

raxu_140517_r.gifنکات+:وای خیلی گوگولیه

a58f_140517_d.gifنکات -:محلش(ولی چون تا حدودی محلش خوبه فقط یک نمره کم میشه)

oy07_140517_m_(1).gifنمره: 9

9z4w_140517_l.gifوضعیت :مرحله بعد9z4w_140517_l.gifعکسه آقای آرین

raxu_140517_r.gifنکات+:خیلی قشنگ و احساساتیه

a58f_140517_d.gifنکات -:محلش(ولی چون تا حدودی محلش خوبه فقط یک نمره کم میشه)

oy07_140517_m_(1).gifنمره : 11

9z4w_140517_l.gifوضعیت :مرحله بعد9z4w_140517_l.gifعکسه سارا جون

raxu_140517_r.gifنکات+:وای عاشقشم محلش هم خیلی زیباس

a58f_140517_d.gifنکات -:جرئت داری بگو

oy07_140517_m_(1).gifنمره : 12

9z4w_140517_l.gifوضعیت :مرحله بعد
Opinions : نظرات
Last Updated: یکشنبه 18 مرداد 1394 02:49 ب.ظ